2019. szeptember 2., hétfő

Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je naplánované do konca roka 2019.

2019. július 12., péntek

Reštaurovanie a požehnanie oltárneho obrazu

Oltárny obraz sv. Ladislava, Stará Ďala 1837
Foto: TN, jún 2019
V roku Pána 2018 bol zreštaurovaný oltárny obraz sv. Ladislava. Obraz je olejomaľba z roku 1837. Nachádza sa vo farskom kostole sv. Ladislava v Starej Dali (dnešné Hurbanovo). Odborné práce vykonal reštaurátorský ateliér Mgr. Františka Šmigrovského. Obraz bol požehnaný v odpôutovú nedeľu v roku Pána 2019.
Práce reštaurovanie boli uskutočnené z milodarov farníkov a finančnou podporou Mesta Hurbanovo (2018).

2019. május 18., szombat

Prvá sv. spoveď a prvé sv. prijímanie - Hurbanovo 2019


Slávnosť prvého svätého prijímania
19. máj 2019  9:30  

"Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán!"


2019. április 8., hétfő

Veľký týždeň - Veľká Noc 2019 v Hurbanove

Veľký týždeň vo farskom kostole sv. Ladislava v Hurbanove
Pozývame Vás i vašu rodinu na slávenie veľkonočného tajomstva.

Sobota 13. apríl 2019

Deň pokánia
14:30-16:00     Spovedanie k Veľkej Noci

Kvetná nedeľa:

8:00   SK   - Požehnanie + procesia  +  sv. omša

Zelený štvrtok:

18:00   Sk  - sv . omša na pamiatku Poslednej večery

Veľký piatok:

 15:00   Obrady  - Slávenie Utrpenia a smrti Pána

Biela sobota:

Návšteva sv. hrobu

8:00 - 18:00

Veľkonočná vigília - Vzkriesenie

19:30  Vigília - sv  omša - veľkonočná procesia


Veľkonočná nedeľa - Zmŕtvychvstanie Pána

8:00   SK      Slávnostná sv. omša
2019. március 7., csütörtök

Reštaurovanie historického oltára farského kostola v Hurbanove 2019

Historický oltár pred reštaurovaním 03.03.2019
Farský kostol dočasne bez historického oltára od 05.03.2019
Oltár vyvýšený bod kostola
Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...