2019. január 23., szerda

Reštaurovanie obrazu sv. Ladislava ukončené

Milí farníci, milí obyvatelia nášho mesta a regiónu,
Reštaurovaný obraz - január 2019

pred vianocami 2018 bolo ukončené reštaurovanie obrazu sv. Ladislava. Práce boli začaté 02. júla 2018. Reštaurovanie vykonala reštaurátorská dielňa Mgr. Františka Šmigrovského v Seredi.
Obraz bol pred vianočnými sviatkami znova umiestnený v našom kostole.  
Reštaurovaný obraz - január 2019
Dokumentácia reštaurovania bola odovzdatá našej farnosti, práce riadne vyplatené. Na udelenie dotácie sme podali žiadosť v septembri 2017 na Mesto Hurbanovo. Dotácia v hodnote 2.000 Eur bola poskytnutá na základe zmluvy v roku 2018. 
Obraz pred reštaurovaním - jeseň 2017

Ďakujeme za účelové milodary našich veriacich pre reštaurovanie obrazu.
Ďakujeme za dotáciu od  Mesta Hurbanovo.  Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...