2018. április 6., péntek

Poklona v Hurbanove v nedeľu Božieho milosrdenstva

Relikvia sv. Faustíny v Hurbanove

V nedeľu Božieho milosrdenstva, 08.apríla 2018 pozývame Vás na Litánie a tichú poklonu do farského kostola v Hurbanove. Farský kostol vlastní autentickú relikviu sv. Faustíny rehoľníčky.

Program:
14:15 Litánie - v slovenskom jazyku
14:30-15:15  tichá poklona
15:15 Litánie v maďarskom jazyku


2018. április 5., csütörtök

S veľkonočnou radosťou ďakujeme

Náš kostol vo veľkonočnej ozdobe
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri slávení obradov Veľkého týždňa a veľkonočného trojdnia.

Farníčkam za že čisté, krásne, biele oltárne plachty,
Sv. hrob 2018

Miništrantom za vytrvalú a vernú službu
Pánom organistom za  ich službu
Kostolníkovi za stálu prítomnosť a pomoc
Prvoprijímajúcim deťom za účasť na procesii Kvetnej nedele
Lektorom za čítanie Božieho Slova  


V očakávaní slávnosti vzkriesenia
Zažil som počas tejto prvej Veľkej noci v Hurbanove  krásne slávenia s vami.  S Veľkonočnou radosťou pozdravujem farníkov a prajem milostiplné veľkonočné obdobie všetkým, maličkým a veľkým. Attila dekan-farár

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...