2019. március 7., csütörtök

Reštaurovanie historického oltára farského kostola v Hurbanove 2019

Historický oltár pred reštaurovaním 03.03.2019
Farský kostol dočasne bez historického oltára od 05.03.2019
Oltár vyvýšený bod kostola
Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...