2018. július 16., hétfő

Reštaurovanie obrazu sv. Ladislava

Kostol sv. Ladislava - júl 2018 - dočasne bez oltárneho obrazu
Začali sa práce reštaurovania oltárneho obrazu sv. Ladislava.
Začiatok prác: 08. júl 2018
Predpokladané ukončenie prác: 31. november 2018Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...