2018. július 16., hétfő

Reštaurovanie obrazu sv. Ladislava

Kostol sv. Ladislava - júl 2018 - dočasne bez oltárneho obrazu
Začali sa práce reštaurovania oltárneho obrazu sv. Ladislava.
Začiatok prác: 08. júl 2018
Predpokladané ukončenie prác: 31. november 2018Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...