2018. május 10., csütörtök

Jarné práce 2018

Veľkonočné sviatky sme oslavovali ešte v  zimnej nálade, ale po veľkej noci prišla jar, a veľmi rýchlo a skoré letné počasie.

V rámci jarných prác sa uskutočnil orez stromov  a kríkov v parku pred kostolom, a okolo našich dvoch nehnuteľností, farskej budovy a bývalej katolíckej školy. Za pomoc ďakujem Otcovi Antonovi, farníkom, za pomoc STIFI sro.

Na dvore bývalej školy sme pozbierali 40 fúrikov drobného stavebného odpadu, začali sme teda vyčistenie aj úpravu tohto priestoru.

Intenzívne pokračovali sa práce na vytvorení spoločenského miesta na stretnutie farníkov: boli vykonané murárske, maliarske, sádrokartonové, pokrývačské práce, čoskoro budeme mať k dispozícii krásnu miestnosť, ktorá bude slúžiť na snúbenecké stretnutia, biblické krúžky, predsviatostné katechézy v malých skupinách, na prijatie hostí.

Jednou brigádou vyčistili sme vežu kostola od zbytočných predmetov.

Vyčistili sme hospodársku budovu a garáž na dvore fary, odmontovali staré antény, odovzdali sme ca 135 kg papierový odpad.

Našim cieľom je vytvorenie ešte krajšieho, čistejšieho, estetického priestoru okolo našich nehnuteľností v srdci mesta, lepšie sa postarať o stav našich budov a postupnými krokmi pripraviť sa na ich obnovu a lepšie ich využívať pre dobro Božieho kráľovstva.

Ešte raz veľká vďaka všetkým!  Attila dekan-farár

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...