2017. július 28., péntek

Moje prvé dni vo farnosti

Milí farníci. Mám za sebou prvý mesiac v našej farnosti. Prijmite môj spätný pohľad na toto obdobie a moje prvé postrehy z tohto prostredia.

Kostoly

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho
Prvé s čím kňaz sa stretne sú kostoly. Patria k nám  pekné chrámy. Farský kostol sv. Ladislava je akoby mohutná bazilika. Jeho rozmery, tvar, architektúra, veža - všetko je na obdiv a pri tom je to kostol z roku 1911-13. Vežu vidieť z najrozličnejších kútov okolia, skutočný orientačný bod.  Aj výhľad z nej je krásny. Kostol priestranný, zachoval posvätné predmety predchádzajúceho kostola a tak spája generácie veriacich, minulosť a prítomnosť.  V Bohatej malý kostolík, baroková perla. V Pribete, mohutná baroková "bazilika".  Kostoly sú svedectvom, že  katolícke kresťanstvo je tu prítomné už stáročia, a sú aj svedkami znovuzrodenia katolicizmu, že je schopná naša viera v každom úseku dejín nájsť aj novšie formy vyjadriť svoj nemeniteľný obsah, a byť súčasníkom ľudí.
Kazateľnica v Pribete

Stretnutia-.ľudia

Snažím sa prechádzkami, byciklovaním, ale aj autom objavovať mesto a okolie. Nájsť kľúč k porozumeniu regiónu a k ľuďom. Mám za sebou prvé stretnutia, prvé návštevy, zoznámenia  so spolupracovníkmi, prvé krsty, sobáše... Svet ľudí sa pomalšie otvára, zaiste každý sme na začiatku aj opatrní, veľakrát nosíme v srdci zranenia  z minulostí, máme rôzne predstavy, očakávania. Síce som už pomerne skúsený hráč na teréne, ale nová farnosť prinesie ešte neobjavené dimenzie pastorácie.  Na fare som vyložil už svoje knihy. 49 dební kníh. Toto stretnutie s knihami pre mňa bolo  veľmi vzácne. Po jednom som sa stretol s každou knihou.
Interiér farského domu
Našťastie tu mám času aj čítať aj modliť sa. Dúfam, že sa mi otvorí aj priestor pre napísanie mojich myšlienok a tém, na ktoré  som nemal čas v okresnom meste.
Znova prežívam skúsenosť, že aj keď naše pôsobisko sa mení, máme stály, pevný bod: Ježiš Kristus - prítomný vo Sviatosti Oltárnej. Všade mňa čakal a čaká: v Gabčíkove, v Galante, ale aj tu v našom kostole.
Stretnutie s Pánom každý deň, v modlitbe, v rozjímaní, v poklone, vo svätom prijímaní - prameň nášho života.

Milý farníci, prajem požehnané letné dni a ostávam s modlitbou za celú farnosť.  Attila J -dekan-farár

2017. július 22., szombat

S Kristom na ceste

Prícestný kríž v Hurbanove
"Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom svet vykúpil!"

Aj v letnom období nájdime  čas pre Krista, čas pre svoju dušu, nájdime čas u na modlitbu. Objavme ticho, ktoré je naplnené Božou prítomnosťou.Prichádzajme ku Kristovi pred Najsvätejšiu sviatosť.
Nájdime čas na regeneráciu tela a duše.

2017. július 15., szombat

Pozdrav v Pánovi

Milý farníci hurbanovskej farnosti,
Som Attila Józsa, nový dekan-farár. 01. júla 2017 som nastúpil do služby vo vašej a už aj mojej farnosti. Rád som prišiel do tohto regiónu, aj keď som sa v Galante,  v mojej predchádzajúcej farnosti som sa dobre cítil a rád pracoval.  Ako v prvej homílii v nedeľu 02. júla som povedal vám , túžim po stretnutiach, kde môže byť a je prítomný skutočne Ježiš Kristus. Túžim po tom, aby sme spoločne mohli chváliť Pána a  byť jedno srdce a jedna duša, byť blízko v Kristovi a ponúknuť pomoc Vám farníkom na ceste spásy, zároveň spoločne kráčať na tejto ceste. Aj na stránkach tohto blogu  plánujem sa k Vám pravidelne prihovoriť, zdielať to, čo prežívame vo viere.
Ako symbol blogu som  vybral vežu nášho farského kostola. Táto veža je krásna, vidieť zo všetkých strán mesta a ukazuje  a upriami našu pozornosť na Božie veci,  na tie skutočnosti, ktoré sú síce neviditeľné ale veľmi dôležité a podstatné pre náš život: na vzťah s naším jediným Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a vo svätej Trojici žije a kraľuje a miluje nás na veky.  V modlitbách na Vás myslí a teší sa na stretnutia:  Attila dekan-farár J.A.F.L (=Jozef, Attila, František, Ladislav)

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...