2018. március 23., péntek

Slávenie Veľkonočného Trojdnia 2018 Hurbanovo - slov

Ecce lignum crucis

Slávenie Veľkonočného Trojdnia 2018 Hurbanovo - slov

Zelený štvrtok 19:00 sv. omša   Na pamiatku poslednej večere

Veľký piatok 15:00 Slávenie Utrpenia Pána

Biela sobota: 
Návšteva sv hrobu - poklona 8:00-19:00
Veľkonočná vigília - Vzkriesenie  19:30  (spoločná pre celú farnosť)


Veľkonočná nedeľa
8:15 sk


Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...