2018. március 23., péntek

Slávenie Veľkonočného Trojdnia 2018 Hurbanovo - slov

Ecce lignum crucis

Slávenie Veľkonočného Trojdnia 2018 Hurbanovo - slov

Zelený štvrtok 19:00 sv. omša   Na pamiatku poslednej večere

Veľký piatok 15:00 Slávenie Utrpenia Pána

Biela sobota: 
Návšteva sv hrobu - poklona 8:00-19:00
Veľkonočná vigília - Vzkriesenie  19:30  (spoločná pre celú farnosť)


Veľkonočná nedeľa
8:15 sk


Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...