2018. február 16., péntek

Celodenná poklona 08.II

...Adoro te devote... ... Tibi se cor meum totum subjicit....

Klaniame sa Ti Pane Ježišu, v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej!

Dňa 08.II.2018 v zimnej kaplnke farského kostola nášho mesta uskutočnila sa výročná celodenná  poklona. Spomienkou na tento deň prežitý v blízkosti Pána prinášame Vám fotku so želaním, aby sme aj v celom roku našli čas byť blízkosti Pána, ktorý prebýva s nami vo svätostánku!


2018. február 10., szombat

Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia 14.II.2018Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím svätým Krížom vykúpil svet!

Sv . omša   a popolec