2019. április 8., hétfő

Veľký týždeň - Veľká Noc 2019 v Hurbanove

Veľký týždeň vo farskom kostole sv. Ladislava v Hurbanove
Pozývame Vás i vašu rodinu na slávenie veľkonočného tajomstva.

Sobota 13. apríl 2019

Deň pokánia
14:30-16:00     Spovedanie k Veľkej Noci

Kvetná nedeľa:

8:00   SK   - Požehnanie + procesia  +  sv. omša

Zelený štvrtok:

18:00   Sk  - sv . omša na pamiatku Poslednej večery

Veľký piatok:

 15:00   Obrady  - Slávenie Utrpenia a smrti Pána

Biela sobota:

Návšteva sv. hrobu

8:00 - 18:00

Veľkonočná vigília - Vzkriesenie

19:30  Vigília - sv  omša - veľkonočná procesia


Veľkonočná nedeľa - Zmŕtvychvstanie Pána

8:00   SK      Slávnostná sv. omša
Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...