2019. május 18., szombat

Prvá sv. spoveď a prvé sv. prijímanie - Hurbanovo 2019


Slávnosť prvého svätého prijímania
19. máj 2019  9:30  

"Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán!"


Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...