2019. február 2., szombat

Obnova veže kostola sv. Ladislava v Hurbanove 2018-2019-?

V roku 2018 v rámci prípravy na obnovu veže kostola sv. Ladislava v Hurbanove, bola vyhotovená predpísaná dokumentácia. Uskutočnilo sa zameranie, vykonanie dendrologického a statického posudku, a prípravy architektúry. Za vykonané práca vďaka Pamarchu z  Nitry.  PO potrebných schváleniach bude možné začať etapy opravy.  Náš projekt má zameranie na funkčnosť  veže ako súčasti kostola, a tiež je uskutočnená s cieľom na zapojenie tejto stavby do služby turizmu.  Ďakujem za vaše modlitby a našim dobrodincom tiež za ich milodary na kostol. Attila dekan-farár

Projekt - Reštaurovanie barokového hlavného oltára Sv. Anny v Hurbanovo-Bohatej - 1 etapa 2020

Názov a účel projektu:   Reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej 1. etapa   Poskytovateľ : Mesto H...