2019. március 7., csütörtök

Reštaurovanie historického oltára farského kostola v Hurbanove 2019

Historický oltár pred reštaurovaním 03.03.2019
Farský kostol dočasne bez historického oltára od 05.03.2019
Oltár vyvýšený bod kostola
Reštaurovanie hlavného oltára

Dňa 15. augusta 2019 sme navštívili reštaurátorskú dielňu a oboznámili sme sa stavom prác reštaurovania hlavného oltára. Ukončenie prác je n...